موسسات آموزشی و انتشاراتی بردیا هنر ترنم آوای مهرگان

آشنایی با ما

موسسات آموزشی ، انتشاراتی و تبلیغاتی بردیا هنر مهرگان و ترنم آوای مهرگان در سال 1384 با تلاش و پشتکار آقای دکتر علی شیروانی و خانم دکتر مهناز روانبخش در تهران آغاز به کار نمود. با توجه به سابقه و روحیه آموزشی و تحقیقانی ایشان و علاقه مندی به بسط فرهنگ و آموزش این دو موسسه جهت تعالی فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در زمینه های مختلف آغاز به کار نمود. اکنون بعد از گذشت سال ها تجربه گرانبها در امور آموزشی، تحققیقاتی و فرهنگی این موسسات در زمینه های زیر بصورت فعال و حرفه ایی مشغول به فعالیت بوده و از علاقه مندان در این حوزه ها نیز جهت همکاری و گسترش فعالیت های خود دعوت به عمل می آورد.