اموزش ترکی

هدف اين دوره

از آن جایی که کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران بوده و هر ساله ایرانیان بسیاری به عنوان توریست و یا مراودات کاری به این کشور سفر می کنند، یادگیری زبان ترکی از ملزومات این عزیزان می باشد. بدین منظور این مؤسسه با همکاری اساتید مجرب و کتاب های آموزشی به روز ، این دوستان را برای فراگیری این زبان شیرین همراعی می کند. از جمله مطالب ارائه شده در این دوره ها:

طرح موضوعات و مسائل روز در رابطه با فرهنگ کشور ترکیه

ارائه نکات دستوری شفاف و کاربردی

تاکید بر هر کدام از چهار اصل مهارت (درک مطلب، بیان شفاهی، نگارش و شنیدار) در هر بخش

استفاده از فایل های صوتی به روز برای تقویت مهارت شنیداری

تمرکز ویژه بر روی مهارت گفتاری

آمادگی مصاحبه جهت سفارت

اموزش ترکی

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی گام به گام با بهترین روش|یادگیری زبان ترکی بسیار ساده است| به شرطی که روش صحیح آن را بشناسید|
  • آموزش گرامر زبان ترکیدرس های طبقه بندی شده گرامر
  • تلفظ لغات ترکیدرس های گام به گام تلفظ انگلیسی
  • اصطلاحات زبان ترکیدرس های واژه آموزی انگلیسی
  • متون ساده ترکیداستان ها و اخبار ساده برای تمرین و یادگیری
  • آموزش انگلیسی با موسیقییادگیری زبان انگلیسی از طریق موسیقی
  • آموزش مکالمه زبان ترکیمکالمات کوتاه و مفید در موضوعات روزمره